Služby
Referencie
Bytový dom Fibichova 13, Košice
Zobraziť všetky referencie
Certifikáty
Licencia na zhotovenie vonkajších kontaktných systémov
Zobraziť všetky certifikáty

MAJO-STAV Košice s. r. o.

Naša firma pôsobí v oblasti stavebníctva od roku 1992.
Poskytujeme komplexné služby stavebníctva, vrátane poradenskej a konzultačnej činnosti pred a po realizácii stavebných prác.

Disponujeme technickým zabezpečením pre vykonanie širokého spektra stavebných prác a naša činnosť nie je podmienená subdodávateľskými organizáciami.

Zaručujeme 100% kvalitu vykonaných prác. Znakom celkovej stability firmy je okrem niekoľkoročnej bezproblémovej existenice i plnenie si záväzkov voči orgánom štátnej správy, daňovému úradu, nositeľom sociálneho a zdravotného poistenia.
Posledné štyri roky je naša firma zapísaná do zoznamu podnikateľov, ktorý potvrdzuje Úrad pre verejné obstarávanie v Bratislave.

Tešíme sa na vzájomnu spoluprácu.

Naša aktuálna práca

Hlinková 5,7,9 Košice

Hlinková 5,7,9 Košice
Hlinková 5,7,9 Košice
Hlinková 5,7,9 Košice
Hlinková 5,7,9 Košice
Hlinková 5,7,9 Košice
Hlinková 5,7,9 Košice
Hlinková 5,7,9 Košice
Hlinková 5,7,9 Košice

Zateplenie fasád | Rekonštrukcie loggií a balkónov | Rekonštrukcie plochých striech | Výmenu výplní, otvorov | Poradenstvo financovania | Spracovanie projektu |

Web stránky: RED FLOWER s.r.o. | © majo-stav.sk