Baštovanského 7-8, Košice

Rok realizácie: 2013
Detail referencie:

Zateplenie fasády

Hydroizolácia a zateplenie strechy

Sanácia podláh lóggií a zábradlí

Výmena bleskozvodu

Oprava soklovej časti, odkvapový chodník