Branisková 2-6, Košice

Rok realizácie: 2015
Detail referencie:

Obnova strechy bytového domu

Rekonštrukcia strojovne výťahov