Branisková 20-24, Košice

Rok realizácie: 2014
Detail referencie:

Oprava strechy, strojovne výťahov, bleskozvodu, montáž a výroba striešky lóggie