Clementisova 9-11, Košice

Rok realizácie: 2017
Detail referencie:

Zateplenie fasády bytového domu, zateplenie a hydroizolácia strechy, sanácia lóggií