Hemerkova 13-17, Košice

Rok realizácie: 2019
Detail referencie:

Komplexná obnova bytového domu, ktorá pozostávala z :

  • zateplenie obvodových stien
  • zateplenie strechy
  • sanácia lóggií
  • zhotovenie nových zábradlí na lóggie
  • odkvapový chodník, bleskozvod, maľby
  • zateplenie pivničných stropov
  • demontáž a likvidácia dupronitu z pivničných priestorov
  • výmena podláh v spoločných priestoroch v celom bytovom dome za keramickú dlažbu