Irkutská 7-9, Košice

Rok realizácie: 2016
Detail referencie:

Sanácia predsadených zvislých konštrukcií lóggií, doplnenie bleskozvodu s uzemnením