Košťova 2-8, Košice

Rok realizácie: 2016
Detail referencie:

Sanácia lóggií, odstránenie systémových porúch