Obec Bidovce

Rok realizácie: 2011
Detail referencie:

Rekonštrukcia obecného úradu – kuchyňa, spoločenská sála