Oštepová 2-7, Košice

Rok realizácie: 2013
Detail referencie:

Zateplenie vnútorných deliacich konštrukcií, stropov lóggií

Obnova lóggií

Zateplenie obvodového plášťa

Výmena stupačiek SV, TÚV

Výmena dverí strojovní výťahov

Výmena vodomernej šachty a vonkajších rozvodov

Výmena ležatého rozvodu

Maľby stien spoločných priestorov

Pokládka dlažby do vnútorných a vonkajších schodísk

Dodávka a montáž poštových schránok