Školský poľnohospodársky podnik, n.o., Zemplínska Teplica

Rok realizácie: 2011
Detail referencie:

Rekonštrukcia doškoľovacieho strediska, celoplošná oprava strechy