U. S. Steel Košice, s.r.o.

Rok realizácie: 2015
Detail referencie:

V roku 2015 sme sa podieľali na :

  • DZ ENERGETIKA – Tepláreň III – rekonštrukcia šatne a spŕch
  • Oprava budovy Benzolky na prevádzke Chémia DZ Koksovňa
  • Oprava priestorov odpočívarne zavžky VP3
  • Surovinová hala DZ OC – úprava terénu vo vonkajšom sklade
  • Oprava dielne zámočníkov SÚ Aglomerácie v rámci 5S – kuchynka
  • Oprava dielenských priestorov SÚ VP1, VP2, VP3
  • Oprava umývarky a šatne OD8 v budove na prízemí