Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Rok realizácie: 2012
Detail referencie:

V roku 2012 sme pre Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach realizovali :

  • Pavilón 14 – komplexná obnova pavilónu
  • Pavilón 8 – rekonštrukcia kúpeľne, chodby
  • Pavilón 16 – rekonštrukcia kancelárií, skladu, chodby, WC, kúpeľne, vstupného vchodu
  • Pavilón 17 – komplexná obnova pavilónu
  • Pavilón 9 – výmena zdravotechniky