Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Rok realizácie: 2013
Detail referencie:

V roku 2013 sme pre Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach realizovali :

  • Pavilón 17 – stavebná údržba pavilónu (časť pre personál)
  • Pavilón 17 – stavebná údržba pavilónu (časť átrium)
  • Pavilón 5 – oplotenie klimatizačných jednotiek pri budove
  • Pavilón 5 – výroba a montáž mreží na okná
  • Pavilón 3 – stavebná údržba pavilónu
  • Pavilón 3 – odstránenie havarijného stavu vonkajšej kanalizácie
  • Pracovisko v Rozhanovciach – odstránenie havarijného stavu vodovodu
  • Pracovisko v Rozhanovciach – rekonštrukcia objektu AB