Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Rok realizácie: 2011
Detail referencie:

V roku 2011 sme pre Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach realizovali :

  • Pavilón 17 – čiastočná výmena a oprava elektroinštalácie
  • Pavilón 5 – rekonštrukcia WC a chodby
  • Pavilón farmácie – prepojenie kanalizácie
  • Pavilón 34 – elektroinštalácia a maľby
  • Pavilón 5 – oprava havárie ležatého rozvodu
  • Pavilón 4 – rozsiahla rekonštrukcia pavilónu
  • Študentský domov – výmena ležatých rozvodov vody, maľby, oprava kanalizácie
  • Jazdecký areál – oprava havárie vodovodu