Vodárenská 3-7, Košice

Rok realizácie: 2019
Detail referencie:

Komplexná obnova bytového domu, ktorá pozostávala z :

  • zateplenie obvodových stien
  • zateplenie strechy
  • sanácia balkónov
  • zhotovenie nových zábradlí na balkóny
  • zhotovenie striešok nad balkóny
  • odkvapový chodník, bleskozvod, maľby