Základná škola s materskou školou Sv. Marka Križina, Košice – Krásna

Rok realizácie: 2018
Detail referencie:

Rekonštrukcia strechy, zateplenie obvodových plášťov, výmena podláh v učebniach